Valde

Valde ir Apvienības izpildinstitūcija, kas organizē un vada apvienības darbu. Valde pārstāv apvienību un to astoņu locekļu sastāvā ieceļ Pārstāvju sapulce.

Valdis Šakars
Valdis Šakars Apvienība SKG valdes priekšsēdētājs
Latvija sākas vispirms ikvienā no mums. Būsim aktīvi, un veidosim mūsu zemi par valsti, par kuru katrs no mums varētu teikt - tā ir mūsu zeme - Latvija, kurā ik katrs vēlētos atgriezties, lai kur plašajā pasaulē liktenis būtu to aizvedis!
Aldis Doļģis
Aldis Doļģis Apvienība SKG valdes loceklis
Strādājot ,gan Rīgas Paula Stradiņa KUS, kur strādāju jau 40 gadus, gan reģionālajā slimnīcā Kuldīgā, ikdienā saskaros ar reālām problēmām - ielaistām slimībām, pacientu nespēju apmaksāt ne tikai medicīnas pakalpojumus, nopirkt nepieciešamos medikamentus, bet arī apmaksāt ikdienas tēriņus. Gandrīz visi man zināmie ārsti strādā 3-4 darba vietās, un saskaras ar tādām pašām problēmām, kā mūsu pacienti. Esmu pārliecināts, ka mans skatījums uz situāciju valstī, gan no pacientu, gan no algota darbinieka puses, palīdzēs padarīt veselības aprūpes sistēmu labāku.
Margarita Krauča
Margarita Krauča LSDSP priekšsēdētāja vietniece
LSDSP ekonomikas politikas vispārējais mērķis ir tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība, kas ietver sabalansētu izaugsmi un pilnīgu nodarbinātību, kas tiek atbilstoši apmaksāta un nodrošināta ar sociālām garantijām.
Aivars Grigulis
Aivars Grigulis KDS valdes loceklis
Kristīgi Demokrātiskās Savienības vērtību sistēmas centrā ir cilvēks un viņa labklājība. Vietējo pašvaldību darbības mērķis ir kalpot iedzīvotājiem, nodrošinot augstu dzīves kvalitāti visu dzīvei svarīgo jomu kontekstā.
Mārcis Pūķis GKL valdes loceklis
Apvienības mērķis ir attīstīt Latviju kā nacionālu valsti, kurā svarīgākā loma ir iedzīvotājiem un viņu vajadzībām, kur tiek kopta un saglabāta latviskā kultūrvide, sekmēts tradicionālais dzīves veids ar tam piemītošo uzskatu un vērtību sistēmu, un aizstāvētas kristīgās pamatvērtības.
Aivars Timofejevs LSDSP valdes loceklis
Valstij jāgarantē katra tās iedzīvotāja iespēja brīvi izvēlēties nodarbošanos un ar savu darbu nopelnīt līdzekļus cilvēka cienīgai dzīvei, vienādus priekšnoteikumus katra personības brīvai attīstībai, ģimenes aizsardzībai, atbalstīšanai un attīstībai, īpašu dzīves grūtību pārvarēšanai vai mazināšanai, sniedzot palīdzību un radot pašpalīdzības iespējas.
Armands Argums
Armands Argums KDS valdes loceklis
Jebkuras pašvaldības nākotne ir tās attīstībā. Tas iespējams, katrai konkrētai teritorijai piesaistot arvien jaunus cilvēkus un veicinot tajās uzņēmējdarbību. Šai kontekstā pašvaldību resursi vienmēr ir un būs ierobežoti, tāpēc nepārtraukti jācenšas atrast jaunus, radošus ceļus cilvēku un finanšu resursu piesaistei.
Jānis Sokolovs
Jānis Sokolovs GKL valdes loceklis
Politisko partiju apvienība tiek veidota uz partiju savstarpēji tuvo ideoloģisko platformu pamata ilgtermiņa politisko mērķu sasniegšanai un tiek prognozēts, ka partiju apvienības darbā iesaistīsies vēl citas līdzīgi domājošas politiskas un sabiedriskas organizācijas.

APVIENĪBA SKG

Par sociāli atbildīgu, kristīgās vērtības balstītu un godīgu Latvijas valsts pārvaldi!

Dibināšanas preses konference

Sazinies ar mums

Ja vēlies mums ko pavēstīt, lūdzu, aizpildi kontaktformu!

Populārākās ziņas

© 2019 Apvienība SKG. Visas tiesības paturētas.

Ja vēlies mums ko pavēstīt, lūdzu aizpildi šo formu!