Programma

Apvienību SKG veido  politiskas partijas, kurām  ir mērķis attīstīt Latviju kā nacionālu valsti, kurā primārs ir cilvēks ar savām vajadzībām, kur tiek kopta un saglabāta tradicionālā kultūrvide, ar trīs strāvojumiem: tradicionālais dzīves veids ar tam piemītošu uzskatu un vērtību sistēmu, kristīgā tradīcija, ko pārstāv  kristīgās konfesijas, un citu Latvijā dzīvojošu tautu kultūras vērtības. Latvija ir ES un NATO dalībvalsts un tur mums jābūt, bet nacionālas valsts funkcija no tā nedrīkst ciest. Tādēļ mūsu uzdevums ir sadarboties ar  Višegradas valstu grupu, kas grib un prot aizstāvēt savu valstu intereses ES ietvaros. Mēs realizēsim to politiku, kuru vēlas un saprot vēlētāji, bet ne to ko uzspiež dažādu struktūru politiķi.

Risinot valsts attīstības jautājumus, par prioritāti apvienība uzskata rūpes par ģimeni, veselību, darbu, mājokli, drošību (arī finansiālu), garīgās izaugsmes iespējas, piederības sajutu Latvijai. Visvairāk šīs rūpes jājūt cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem.

Ģimene

ir tuvākais loks, kurā cilvēks diendienā uzturas, jūtas brīvi un droši. Ģimene – vīrieša un sievietes savienība – ir pamats, lai tauta turpinātos un viena no formām dzīves jēgas īstenošanai. Citu pseido dzimumu ievazāšana sabiedrības dzīvē nav pieļaujama. Ģimenēm nepieciešams gan materiāls, gan morāls atbalsts, it īpaši bērnu audzināšanā. Aizsargāsim ģimenes no amorāla dzīves veida uzspiešanas bērniem. Personu tiesības publiski demonstrēt un brīvi paust savus uzskatus ir jāsamēro ar ģimenes tiesībām audzināt savus bērnus tikumības un augstu morāles vērtību gaisotnē. Ieviesīsim Satversmes 116. pantā noteikto principu.

Darbs

ir viens no būtiskākajiem labklājības faktoriem. Iespējas cilvēkam strādāt var nodrošināt tikai kompleksi risinājumi vides, infrastruktūras un ekonomikas jomās. Strādājošo tiesības jāsargā arodbiedrībām.

Drošība

Šodien nacionālas valsts projekts un nacionālā kultūra ir apdraudēti gan pasaulē gan Latvijā. Globalizācija ne tikai atvieglo komunikāciju un apmaiņas iespējas. Tā noārda nacionālas valsts vērtības. Multikulturālisma iespaidā daudzviet Eiropā vēsturiskās kultūras vērtības un tradīcijas ir spiestas atkāpties agresīvo islama prasību priekšā. Draudus valsts drošībai var radīt neprognozējamā kaimiņvalsts politika. Tāpēc 2% aizsardzībai atbilstoši NATO prasītajam ir obligāti. Arī drošība valsts iekšienē esošajā ģeopolitiskajā situācijā prasa pastiprinātu uzmanību. Iedzīvotāju personiskā drošība sabiedrībā un mājās ir valsts primārs uzdevums.

Piederības sajūta Latvijai

sākas ar cieņpilnu attieksmi pret karogu, himnu un centieniem saglabā mūsu kultūras mantojumu, aktīvu vēršanos pret Latvijas valstiskuma noniecināšanu. Bez piederības sajūtas Latvijai nav iespējams novērst sabiedrības sašķeltību. Piederības sajūtu jāsāk veidot ģimenē un skolā un jāpalīdz to saglabāt tiem, kuri dzīvo svešumā stiprinot vēlmi atgriezties.

Veselība

Tās pamats uz veselīgu dzīvesveidu orientēta sabiedrība. Līdz šim piedāvātās reformas nav devušas vēlamās izmaiņas. Pieaugot finansējumam līdz vidējam ES, jāveic arī strukturālas izmaiņas.

Mājoklis

ir nepieciešams katram cilvēkam un tas ir līdzeklis, kas var mazināt aizbraukšanu. Ir nepieciešama nekustāmā īpašuma tirgus regulēšana. Jāizvēlas efektīvāka nekustāmā īpašuma nodokļa sistēma, kura labvēlīga vienīgajam mājoklim. Nav pieļaujams, ka pašreizējā nodokļa sistēma veicina pamatiedzīvotāju izspiešanu no Rīgas centra un ekskluzīviem rajoniem. Valstij jārod risinājums piespiedu zemes nomai zem daudzdzīvokļu mājām.

Garīgas izaugsmes iespējas

sākas ar labu izglītību. Apvienība rīkosies, lai atjaunotu vispārēju humanitāru, Eiropas tradicionālās vērtībās balstītu izglītību, kurā prasmes vai birokrātu valodā  “ kompetences” ir tikai daļa no izglītības sistēmas. Apvienība vērsīsies pret izglītības komercializāciju. Aizstāvēs viedokli, ka izglītības pamatā ir vispusīgas zināšanas un kritiskās domāšanas attīstība. Valsts finansētai izglītībai līdz augstskolai jānotiek valsts valodā. Augstskolā pieļaujamas atkāpes, ja tas veicina izglītības kvalitāti. Apvienība ar cieņu izturas pret katra cilvēka izvēlēto garīgās izaugsmes ceļu un piekopto praksi, ja tā nav drauds nacionālai drošībai un tradicionālai kultūrvidei.

Lai piedāvāto realizētu, ir nepieciešamas pārmaiņas un jauna domāšana valsts pārvaldē visos līmeņos:
Valsts pārvaldē. Saeimas un pašvaldības deputātu darbības ierobežošana uz laiku, ne ilgāk, kā divus sasaukumus pēc kārtas. Algu pieauguma ierobežošana valsts pārvaldes sektorā, piesaistot apmaksas sistēmu minimālās algas pieaugumam.  Apdraudējumu attīstībai apvienība saskata vadības procesu birokratizācijā Latvijā un ES līmenī. Būtiska ir lauku vides saglabāšana, reģionu decentralizācija un nepieciešamo līdzekļu nodošana vietējām pārvaldes institūcijām.

APVIENĪBA SKG

Par sociāli atbildīgu, kristīgās vērtības balstītu un godīgu Latvijas valsts pārvaldi!

Dibināšanas preses konference

Sazinies ar mums

Ja vēlies mums ko pavēstīt, lūdzu, aizpildi kontaktformu!

Populārākās ziņas

© 2019 Apvienība SKG. Visas tiesības paturētas.

Ja vēlies mums ko pavēstīt, lūdzu aizpildi šo formu!