Pašvaldībām jākļūst par valsts ilgtspējīgas attīstības pamatu

armands_argums.jpg

“Apvienības LSDSP, KDS, GKL” vērtību sistēmas centrā ir cilvēks un viņa labklājība. Vietējo pašvaldību darbības mērķis ir kalpot iedzīvotājiem, radot labus dzīves apstākļus uz vietām. Tas iespējams, tikai veidojot modernas pašvaldības, kas balstītas uz demokrātijas, varas decentralizācijas un subsidiaritātes principiem ar mērķi  nodrošināt ilgtspējīgu attīstību un labklājību visiem. Lai to paveiktu svarīgi ir dot iespēju ik vienam iedzīvotājam būt daļai no procesa. Valstij nav jāpiesavinās tās kompetences, kuras var labi vai pietiekami labi veikt zemākajā līmenī.

Pašvaldībām ir nepieciešama vara savās teritorijas, tai jābūt reālai, un pilnīgai. Tāpēc valstij jārada pašvaldībām tādi apstākļi, kas ļautu tām pildīt savus uzdevumus – atrisināt bezdarba un nabadzības problēmas, nodrošināt ekonomisko izaugsmi un piesaistīt jaunu darba spēku savām teritorijām. Ar likuma spēku jānodrošina pašvaldībām augsts vietējās autonomijas līmenis.

Jebkuras pašvaldības nākotne ir tās attīstībā, bet tā nav iespējama bez cilvēku resursiem. Attīstības impulsam jānāk no vietām, jo teritorijas var būt veiksmīgas tikai tad, ja pašu ļaudis paliek savās dzimtajās vietās un ar savu darbu tās attīsta. Tāpēc, pašvaldībām jāveicina uzņēmējdarbība uz vietām, kas radīs jaunas, labi apmaksātas  darba vietas, kas savukārt piesaistīs jaunus iedzīvotājus. Tirgus ekonomikas apstākļos, pašvaldībām jāļauj veidot savu patstāvīgu ekonomisko politiku, jo ir skaidri saskatāma sakarība starp teritorijas ekonomisko attīstību un cilvēku nodarbinātību tajās. Jāpalielina pašvaldību pievienoto vērtību, Pašvaldībām jāizmanto sava īpašā teritorijas specifika, lai veidotu savu ekonomiku, teritorijas kļūst pievilcīgas biznesam tikai tad, ja tur ir sakārtota infrastruktūra un galvenais –  kvalificēts darba spēks, bet, lai būtu darba spēks, jārada augsta dzīves kvalitāte. Jāievieš sacensības gars pašvaldībās, starp privāto un publisko sektoru, kas nodrošinās konkurenci, minimizēs monopolu ietekmi un gala rezultātā novedīs pie pakalpojuma kvalitātes uzlabošanās un cenu samazināšanas. Darbībai jābūt vērstai uz rezultātu !

Pašvaldību resursi un iespējas Latvijā ir ļoti ierobežotas, tāpēc nepārtraukti jācenšas atrast alternatīvus cilvēku un finanšu resursu piesaistes avotus. Jāizstrādā skaidri uzdevumi, jānosprauž mērķi un jānosaka kompetences, lai radītu pašvaldībai daudzveidīgu iespēju darbības lauku - ražošanā, tūrismā, tirdzniecībā, mežsaimniecībā u.c., nevis tikai atsevišķu pakalpojumu sniegšanā. Jārada jaunas perspektīvas, jauni pakalpojumu un uzņēmējdarbības veidi, kā piemēram sociālā uzņēmējdarbība, jāatjauno un jāatbalsta brīvprātīgo darbs. Jāveicina ekonomiskais patriotisms.  Balstoties uz ES labas pārvaldības principiem, radoši un novatoriski tos piemērosim Latvijas apstākļiem. Jāveic sistēmiskas pārmaiņas pašvaldību darbībā !

“Apvienība LSDSP, KGS, GKL” to saredz apstākļos, kad pašvaldībām būtu pieejami pietiekami autonomi un pietiekami brīvi instrumenti uz rezultātu vērstai rīcībai, samazinot pašreizējo pašvaldību pārvaldes deficītu. Tāpēc steidzami jāmaina likums “Par pašvaldībām”, “Valsts pārvaldes likums” un citi likumi, kas ierobežo pašvaldību iespējas, justies saimniekiem savās teritorijās. Tikai kardināli mainot valsts attieksmi pret pašvaldībām ir iespējama to attīstība un spēja veikt savas funkcijas pilnvērtīgi - nodrošināt pietiekami lētus pakalpojumus, radīt darba vietas, piesaistīt uzņēmējus, veikt sociālas funkcijas, atbalstot māmiņas, pensionārus, invalīdus, katru iedzīvotāju savā teritorijā. Tādejādi radot kvalitatīvus dzīves apstākļus uz vietām, lai iedzīvotāji nedotos laimes meklējumos uz citurieni un paliktu dzimtajās vietās, bet jau aizbraukušie vēlētos atgriezties pie savām saknēm – Latvijā.


Video


Galerijas

APVIENĪBA SKG

Par sociāli atbildīgu, kristīgās vērtības balstītu un godīgu Latvijas valsts pārvaldi!

Dibināšanas preses konference

Sazinies ar mums

Ja vēlies mums ko pavēstīt, lūdzu, aizpildi kontaktformu!

Populārākās ziņas

© 2019 Apvienība SKG. Visas tiesības paturētas.

Ja vēlies mums ko pavēstīt, lūdzu aizpildi šo formu!